انکوباتور، یکی از انواع حامیان استارتاپ

حامیان استارتاپ ها انکوباتور یا مرکز رشد، استارتاپ استودیو، مراکز رشد، سرمایه گذاران فرشته و سرمایه گذاران خطر پذیر از جمله مهم ترین حامیان استارتاپ ها هستند. مرکز نوآوری تک مانو در سری مقالات حامیان استارتاپ به بررسی هرکدام از حامیان می‌پردازد. برای مطالعه بیشتر در مورد حامیان استارتاپ ها بر روی حامی مورد نظر […]