معرفی دپارتمان مالی

تک‌مانو، ساختار اقتصادی بومی شده جهت توسعه‌ی کسب و کار را در خود نهادینه کرده است تا بتواند به کسب و کارهای چابک، رویکردِ مدیریت مالی پیشنهاد کند.

فرآیندهای اقتصادی و ساختارهای حسابداری یکی از ۶ وجه تک‌مانو برای مدیریت کسب و کارهای نوین است.
چابکی تیم‌های خودگردان، ابهامات در محیط اقتصادی و از آن گذشته، نیاز به ثبات جریان مالی، لزوم ساختار اقتصادی منعطف و به روز را دوچندان می‌کند.
تک‌مانو، ساختار اقتصادی و مالیِ بومی شده جهت توسعه‌ی کسب و کار را در خود نهادینه کرده است تا بتواند به کسب و کارهای چابک، رویکردِ مدیریت مالی پیشنهاد کند.

برخی از خدمات کلی تیم مالی:

تدوین ساختار اقتصادی بومی‌سازی شده
ترسیم چشم‌انداز اقتصادی متناسب با بازار محصول
ارائه‌ی منتورینگ در زمینه‌ی مهارت‌های مالی و حسابداری

بروشورها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است