ساختار تک مانو

واحد های فناور مرکزنوآوری تک مانو

 تک‌مانو، با ساختاری تخصص‌گرا از دپارتمان‌های فناور، ارائه دهنده‌ی خدمات تخصصی در همه‌ی زمینه‌ها، از خلق تا توسعه ی کسب و کارهاست.
دپارتمان‌های فناور این مرکز:

دپارتمان بازرگانی و توسعه

واحد بازرگانی و توسعه تک‌مانو، به عنوان یک نقطه‌ی عطف، رابط بین مشتریان و تولیدکنندگان است و به رضایتمندی هر دو طیف نظر دارد.

دپارتمان منابع انسانی

تشکیل تیم‌های چابک و باانگیزه، هدف یک کسب و کار ارزشمند است؛ تک‌مانو سعی کرده است خود را پیشرو و بهترینِ منابع انسانی کند.

دپارتمان فنی

تیم فنی تک مانو مأموریت دارد، چالش تبدیل ایده به محصول را کم‌هزینه و بهره‌ور طراحی کند و به سرانجام برساند.

دپارتمان هوشمند سازی

واحد هوشمند سازی تک‌مانو، با دستیابی به تکنولوژی‌های نوین هوشمند، امنیتِ حداکثری و مدیریت از راه دور را برای مراکز ممکن می‌کند.

دپارتمان برندینگ وبازاریابی

گروه مارکتینگ و برندینگ تک‌مانو، رسالت دارد که محصول شما را با شیوه‌های نوین بازاریابی به مخاطبِ هدف معرفی می‌کند.

دپارتمان مالی

تک‌مانو، ساختار اقتصادی بومی شده جهت توسعه‌ی کسب و کار را در خود نهادینه کرده است تا بتواند به کسب و کارهای چابک، رویکردِ مدیریت…

تک مانو، سیستمی سیستم ساز است

مرکز نوآوری تک مانو دروازه‌ای است برای عبور استارتاپ‌های هویت‌یافته.

معرفی کوتاهی از تک مانو:

داده ها

داده ها گواهی میدهند

اطمینان از حصولِ موفقیتِ یک کسب و کار، در گرو خروجی های داده محور آن است.

1 %
نوآوری
نوآوری در ایده و تولید
1 +
اعضا
خانواده ای متخصص به وسعت ایران
1 +
برند ها
کسب وکارهای موفق، ماندگار و نوآور
1 +
پروژه ها
صدها پروژه صنعتی موفق

ساختار مرکز نوآوری تک مانو

کسب و کارهای ما

#
نام برند
تعداد کارکنان
ارزش کسب و کار
نمودار رشد
معرفی برند
1
روباست
۳۴ نفر
۴۴۰ میلیارد ریال
2
پایا هیدرولیک جم
۸ نفر
۱۲۰ میلیارد ریال
3
توفان
۱۰ نفر
۲۴۰ میلیارد ریال
4
 دیرینو
۶ نفر
۱۸ میلیارد ریال
5
سها
۹ نفر
۳۰ میلیارد ریال