مرکز توسعه و توانمندسازی منابع انسانی سُها

مرکز توسعه و توانمندسازی منابع انسانی سُها یکی از مجموعه های پیشرو و فعـال در زمینه مکانیزه کـردن فرایندهـای منابـع انسـانی در سازمان هاسـت. سها با بهره گیری از استادان و مشـاوران مطرح حوزه منابع انسانی در کنار تیم حرفـه ای و متخصص IT، توانسـته اسـت ضمـن تهیـه نرم افزارهای بومی سـازی شده، خدمات مطلوبی به مشتریان خود ارائه دهد.

حوزه فعالیت

مدیریت منابع انسانی

تعداد کارکنان

8 نفر

ارزش برند

150 میلیارد ریال

فعالیت و توانمندی ها:

نوآوری و تکنولوژی در کسب و کار:

راه های ارتباطی:

اصفهان، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان شریف، ساختمان جام جم، طبقه دوم، مرکز توسعه و توانمندسازی منابع انسانی(سُها)

تهران، خیابان خرمشهـر، خیـابان عربعلی، خیابان هفتم، پلاک۷

09130949501

03133932233

www.soha-hr.ir

info@soha-hr.ir