FRACTAL

سیستم تحقیق، توسعه و نمونه سازی فراکتال

فراکتال بازوی فناوری تکمانو است که خود را در محیط های مختلف تکثیر می کند. فراکتال محیط نمونه سازی است که قابلیت توسعه فناوری تا سطح TRL6 را به مرکز نوآوری تکمانو خواهد داد.

فراکتال زیر ساخت های تولید و نمونه سازی و آزمایشگاه های تست عملکرد است که ایده های نوین و نوآورانه را که در اتاق فکر تکمانو به تایید رسیده است، به محصول قابل پذیرش مشتری تبدیل می نماید.

تخصص بینارشته‌ای، اصالت در طراحی و دقت بالا در ساخت، از ویژگی‌های فناوری‌های توسعه یافته‌ی تیم ما است که در صنایع مختلف نتایج چشم‌گیر داشته است.
هدف ما، طراحی، ساخت و مقیاس‌پذیر کردن فناوری برای موفقیت و جهش کسب و کار است.

تمام ابعاد تک‌مانو برای رشد و بلوغِ تیم‌ها، جهت هم‌زمانیِ چابکی و بهره‌وری بنیان گذاشته شده‌اند.

برخی از خدمات کلی تیم تحقیق، توسعه و نمونه سازی فراکتال:

تصویر لنزهای میکرروسکوپ نوری از روبرو در حالی که فردی با دستکش های آبی رنگ لامل را زیر لنزها قرار داده

در صورتی که دغدغه مند مسائل فناوری، نوآوری و توسعه در حوزه های فعالیت هستید، می توانید با ما مشارکت کنید.

سیستم مجموعه‌ای از اجزا متعددی است که به نوعی با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و مستقل از یکدیگر نیستند در واقع این تعامل اجزا با یکدیگر است که یک سیستم را از یک گروه یا مجموعه متمایز می کند. تعامل به این معنا که برخی از آن‌ها روی برخی دیگر تأثیر بگذارند یا از اجزای دیگر تأثیر بپذیرند.

لذا سیستم نوآوری تکمانو، به عنوان یک سیستم چندبخشی، از چهار زیر سیستم اصلی زروان (Zarvan-در حوزه مدیریت تولید)، فراکتال(Fractal-در حوزه تحقیق و توسعه)، روماک(Romak-در حوزه مالی و سرمایه گذاری)، دستینیت(Destinate-بازرگانی و تبلیغات) تشکیل شده است که این زیرسیستم‌ها با هم همکاری می‌کنند تا فرآیند نوآوری در سازمان تکمانو را پشتیبانی کنند:

با این زیرسیستم‌ها در کنار یکدیگر، سیستم نوآوری شما قادر به توسعه و اجرای ایده‌های نوآورانه خواهد بود.

سایر زیر سیستم ها

در زیر میتوانید در مورد بقیه این زیرسیستم ها بیشتر مطالعه کنید:

Zarvan

سیستم مدیریت تولید زَروان

Destinate

سیستم تبلیغات، بازرگانی و تجاری سازی دِستینیت

Romak

سیستم مالی و سرمایه گذاری روماک