درباره تکمانو

مرکز نوآوری تک مانو، مولد کسـب و کارهای نویـن در یک بستـر دانش بنیـان است. کسـب و کارهایی که از دل «تک مانو» زاده می شوند، یک هدف بنیادین دارند: پر کردن خلأ محصولی ویژه، مطابق با نیاز و سلیقه روز جامعه.
مرکز نوآوری تک مانو با وجود مهندسین مجرب و منتورهای کارآزموده در زمینه ی منابع انسانی، توانسته است دو امر «تخصص» و «نوگرایی» را به یکدیگر پيوند دهد. کسب و کارهای این مرکز، ساز و کار ذهن های روشن و باانگیزه ی جوان، رویکرد میانه ای است که یک وجود نیروهای متخصص و باتجربه در کنار استارتاپ را در فراز و نشیب بازار، ایمن نگه می دارد.

ژانوس یکی از خدایان رومی است که او را با دو سر (در دو جهت) ترسیم می‌کنند؛ او دروازه‌ یا گذرگاهی برای عبور موجودات در میدان مرکزی است. ژانوس را می‌توانید به عنوان تمثیلی برای «مرکز نوآوری تک مانو» در نظر بگیرید. محصولاتی که در این مرکز تولید می‌شوند، از یک سو نگاه به مخاطبِ هدف(بازار) دارند و از سوی دیگر با نگاه به تکنولوژی‌های روز دنیا در کارِ ارتقاء تولید(صنعت) هستند.

کسب و کارهایی که در این مرکز شکل می‌گیرند، پس از دستیابی به هویت مستقل از مرکز جدا می‌شوند. بنابراین؛ تک‌مانو همچون ژانوس عمل می‌کند: دروازه‌ای برای عبور استارتاپ‌های هویت‌یافته.

تفاوت «مرکز نوآوری تک مانو» با استارتاپ فکتوری‌ها در اصالت ایده است. استارتاپ‌هایی که در این مرکز شکل می‌گیرند، از ایده و بنیان متعلق به خود مرکز هستند، در حالی که استارتاپ فکتوری‌ها به عنوان جاذب و پرورش‌دهنده‌ی ایده عمل می‌کنند.

تکمانو چه
ارزش هایی را زندگی میکند؟

ارزشها اصولی هستند که به ما کمک میکنند تا تصمیم بگیریم چه کاری درست و چه کاری غلط است. 

گشودگی

افراد به دنبال تجربیات جدید می باشند و از چیزهایی که جدید، متفاوت و غافلگیرکننده هستند لذت می برند.

تمرکز و انسجام

تمرکز یعنی حفظ توجه و حواس بر روی یک موضوع یا فکر برای مدت زمان معین بدون توجه به سایر موضوعات و افکار. انسجام فرایندی است که از طریق آن حس ما بودن برای رفتن به ورای انگیزه ها و تفاوت های فردی پدیدار می گردد.

اصالت

اصالت داشتن به معنی زندگی مطابق با ارزش ها و اهداف خود و نه مطابق ارزش ها و اهداف دیگران است. در نتیجه فردی اصیل است که یکپارچگی رفتاری داشته باشد حرفها و ارزشها ،آرمان ها و اعمالش باهم تناسب داشته باشد.

حرفه ای گری

افراد اشراف همه جانبه به امور داشته و مدام در حال یادگیری باشند.

حوزه های فعالیت تکمانو

حوزه های هیدرولیک

صنعتی ، خودرویی و کنترل کننده های مکانیکی صنعتی

حوزه مرتبط با تصفیه آب و هوا​

حوزه تفریحات و سرگرمی

شبیه سازها و فناوریهای حوزه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

حوزه های پیشرفته پیشرفته لوازم خانگی

هوشمندسازی و...

حوزه مرتبط با ربات های پیشرفته

دریایی، صنعتی و...

حوزه های مرتبط با صنایع پایین دستی پتروشیمی

تاریخچه مرکز نوآوری تک مانو