کسب و کارهای ما

پایا هیدرولیک جم

حوزه فعالیت

هیدرولیک و پنوماتیک

تعداد کارکنان

8 نفر

ارزش برند

150 میلیارد ریال

گروه صنعتی رباست

حوزه فعالیت

مهندسی معکوس

تعداد کارکنان

34 نفر

ارزش برند

570 میلیارد ریال

گروه صنعتی توفان

حوزه فعالیت

تجهیزات سرگرمی و شهربازی

تعداد کارکنان

10 نفر

ارزش برند

310 میلیارد ریال

سامانه هوشمند استخدام سها

حوزه فعالیت

مدیریت منابع انسانی

تعداد کارکنان

9 نفر

ارزش برند

39 میلیارد ریال

گروه بازرگانی و دیجیتال مارکتینگ دستینیت

حوزه فعالیت

بازرگانی

تعداد کارکنان

6 نفر

ارزش برند

23 میلیارد ریال