شرکت پایا هیدرولیک جم

شـرکت پایاهیدرولیـک جـم بـه عنـوان یـک شـرکت دانـش بنیـان در سـال ۱۳۹۹ فعالیـت خـود را آغـاز نمـوده اسـت. این شـرکت، مرکـز تخصصـی سـاخت قطعات، تجهیزات و مجموعه های هیدرولیکی، ولوهای پیشرفته و انواع مکانیزم های الکترومکانیکی همچون ترانسمیتر، میزهای تست و MOVهاست. 

لوگوی شرکت پایا هیدرولیک جم

حوزه فعالیت

هیدرولیک و پنوماتیک

تعداد کارکنان

8 نفر

ارزش برند

150 میلیارد ریال

نیاز صنایع به تجهیزات پیشـرفته هیدرولیکـی و الکترومکانیکـی پشـتوانه این شـرکت بوده است که در دو حوزه خدمات پیشرفته و محصولات، توسعه یافته است.

فعالیت و توانمندی ها:

نوآوری و تکنولوژی در کسب و کار:

راه های ارتباطی:

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی، شرکت پایا هیدرولیک جم

تهران، خیابان خرمشهـر، خیـابان عربعلی، خیابان هفتم، پلاک۷

09127966735

03133932233

www.phj-co.com

info@phj-co.com