مشارکت در نوآوری

اگر صاحب ایده یا استارتاپی هستید که نیاز دارید تکمانو برای شما بازویی قدرتمند باشد، از طریق تکمیل و ارسال فرم زیر کارشناسان ما با شما در ارتباط خواهند بود.

شما از طریق سرمایه گذاری مالی نیز میتوانید با مرکز نوآوری تکمانو مشارکت داشته باشید. که در آن صورت میتوانید با شماره تلفن های درج شده در صفحه تماس با ما با ما در ارتباط باشید.