ZARVAN

سیستم مدیریت تولید زَروان

مدیریت تولید چیست؟

مدیریت تولید و عملیات یکی از شاخه‌های مهم مدیریت است که به فرآیند برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، هدایت و کنترل منابع انسانی، مواد، تجهیزات و سرمایه برای تولید محصولات یا ارائه خدمات اشاره دارد. مدیریت تولید نقش مهمی در موفقیت هر سازمانی دارد؛ زیرا بر کیفیت، کمیت و هزینه محصولات یا خدمات تولیدشده تأثیرگذار است.

مدیریت تولید منطقی و اجرای روش‌های موثر موجب کاهش ریسک‌ها و هزینه‌های تولید می‌شود.

مدیریت تولید در مرکز نوآوری تکمانو:

ایجاد تکنولوژی‌های نوین، نیازمند ساختارهای چابک و مقیاس‌پذیر است. تیم فنی تکمانو مأموریت دارد، چالش تبدیل ایده به محصول را کم‌هزینه و بهره‌ور طراحی کند و به سرانجام برساند.

فلسفه مرکز نوآوری تکمانو تولید بدون کارخانه است. در روش توليد بدون كارخانه، کسب‌وکارها صرفاً با نوآوري و بهره‌گیری از دانش، اطلاعات و فناوري روز، توجه به خواسته‌ها و علايق مشتريان و به‌کارگیری روش‌هایی که منجر به افزايش و ارتقا بهره‌وری می‌شوند، ماندگار شده و رشد و توسعه می‌یابند.
فرهنگ کاری، روش‌ها و ابزارهای تیم ما، بهینه شده‌اند تا محصول جدید با محوریت کیفیت و رضایت از عملکرد مدیریت شود و در مسیر توسعه باشد.

برخی از خدمات کلی تیم مدیریت تولید زَروان:

در صورتی که دغدغه مند مسائل فناوری، نوآوری و توسعه در حوزه های فعالیت هستید، می توانید با ما مشارکت کنید.

سیستم مجموعه‌ای از اجزا متعددی است که به نوعی با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و مستقل از یکدیگر نیستند در واقع این تعامل اجزا با یکدیگر است که یک سیستم را از یک گروه یا مجموعه متمایز می کند. تعامل به این معنا که برخی از آن‌ها روی برخی دیگر تأثیر بگذارند یا از اجزای دیگر تأثیر بپذیرند.

لذا سیستم نوآوری تکمانو، به عنوان یک سیستم چندبخشی، از چهار زیر سیستم اصلی زروان (Zarvan-در حوزه مدیریت تولید)، فراکتال(Fractal-در حوزه تحقیق و توسعه)، روماک(Romak-در حوزه مالی و سرمایه گذاری)، دستینیت(Destinate-بازرگانی و تبلیغات) تشکیل شده است که این زیرسیستم‌ها با هم همکاری می‌کنند تا فرآیند نوآوری در سازمان تکمانو را پشتیبانی کنند:

با این زیرسیستم‌ها در کنار یکدیگر، سیستم نوآوری شما قادر به توسعه و اجرای ایده‌های نوآورانه خواهد بود.

سایر زیر سیستم ها

در زیر میتوانید در مورد بقیه این زیرسیستم ها بیشتر مطالعه کنید:

Fractal

سیستم تحقیق، توسعه و نمونه سازی فراکتال

Destinate

سیستم تبلیغات، بازرگانی و تجاری سازی دِستینیت

Romak

سیستم مالی و سرمایه گذاری روماک