۵ نمونه استارتاپ موفق در ایران

استارتاپ موفق در ایران مشاغل استارتاپی به خودی خود یکی از زمینه‌های کاری چالشی و ریسک‌پذیر هستند. پیش‌تر گفتیم که استارتاپ چیست و چه تفاوتی با مشاغل دیگر دارد. مهم‌ترین مسئله‌ی یک استارتاپ، قدرت مواجهه با اتفاقات غیرمنتظره است. در شرایط اقتصادی ایران، چالش نوسان ارز هم یکی از مسائل…
ادامه مطلب