۵ نمونه استارتاپ موفق در ایران

استارتاپ موفق در ایران مشاغل استارتاپی به خودی خود یکی از زمینه‌های کاری چالشی و ریسک‌پذیر هستند. پیش‌تر گفتیم که استارتاپ چیست و چه تفاوتی با مشاغل دیگر دارد. مهم‌ترین مسئله‌ی یک استارتاپ، قدرت مواجهه با اتفاقات غیرمنتظره است. در شرایط اقتصادی ایران، چالش نوسان ارز هم یکی از مسائل مهم دیگری است که باید […]
ادامه مطلب