انواع استارتاپ

استارتاپ پیش از این به مفهوم استارتاپ پرداختیم، واژه‌ای که چندان تعریف‌پذیر نیست اما با یک سری مشخصه‌ها قابل شناسایی است. انواع استارتاپ ‌ها بسته به حوزه‌ی فعالیت و شکل سرمایه‌گذاری‌شان با یکدیگر متفاوت‌اند. شرکت‌ها پس از چند سال فعالیت، دیگر به عنوان استارتاپ شناخته نمی‌شوند، چرا که آن‌ها دیگر…
ادامه مطلب