بررسی وظایف و اهداف استارتاپ

اهداف استارتاپ اهداف استارتاپ در مشاغل نوپا، برای کارآفرینی و گسترش کسب و کار دنبال خواهند شد. شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا و به اصطلاح استارتاپ، از تعدادی افراد محدود با سرمایه اندک تشکیل شده‌اند. درواقع استارتاپ، یک کسب و کار نوظهور و نوپا است که براساس نیاز جامعه…
ادامه مطلب