ایده استارتاپی

ایده های ناب استارتاپی

چطور به یک ایده ی استارتاپی عالی برسیم؟ اولین فکری که با شنیدن اسم شرکت و ایده ی استارتاپی به ذهن‌تان خطور می‌کند چیست؟ یک شرکت نوپا که چند جوان نه چندان باتجربه تأسیسش کرده‌اند و هنوز چم و خم کار را بلد نیستند؟! اینکه مگر می‌شود ایده را اجرایی کرد؟ چطور باید روابط بین […]