راه اندازی استارتاپ

راه اندازی استارتاپ راه اندازی استارتاپ مسیر متفاوتی از کسب و کارهای دیگر دارد. در کسب و کارهای سنتی همه‌ی مراحل کار را می‌توان از استادکار یا مافوق آموخت، اما در استارتاپ مراحل پیشرفت را هر کس خودش باید کشف کند و بیاموزد. خود استارتاپ ها هم بسته به حوزه‌ای…
ادامه مطلب