سرمایه گذاران فرشته | یکی از انواع حامیان استارتاپ ها

حامیان استارتاپ‌ها ـ سرمایه گذاران فرشته اگر بخواهید حامیان استارتاپ‌ها را بشناسید، به طور کلی، پنج مورد را می‌توانیم به شما معرفی کنیم. همان‌طور که در جدول زیر می‌بینید،‌ سه مورد از حامیان استارتاپ‌ها، در برگیرنده‌ی کسب و کارها هستند و دو مورد سرمایه‌گذاران.در این مقاله قصد داریم به بررسی…
ادامه مطلب
شتابدهنده ها

شتاب دهنده چیست؟

حامیان استارتاپ برای حمایت استارتاپ ها چندین مرکز وجود دارد که هر کدام ساز و کار متفاوتی با یکدیگر دارند. یکی از این مراکز، مراکز شتابدهنده هستند. در این مقاله مرکز نوآوری تک مانو به این می‌پردازیم که شتاب دهنده چیست و چه ساختاری دارد، چگونه از استارتاپ ها حمایت…
ادامه مطلب

سرمایه گذار استارتاپ

سرمایه گذار استارتاپ انتخاب سرمایه گذار برای یک کسب و کار، یک دغدغه‌ی اساسی است. لازمه‌ی انتخاب سرمایه گذار استارتاپ مناسب، شناخت انواع سرمایه گذاران است. سرنوشت یک استارتاپ می‌تواند در گرو شناخت درست و انتخاب نوع سرمایه گذار استارتاپ باشد. به طور کلی پنج نوع سرمایه گذار استارتاپ وجود…
ادامه مطلب

انکوباتور، یکی از انواع حامیان استارتاپ

حامیان استارتاپ ها انکوباتور یا مرکز رشد، استارتاپ استودیو، مراکز رشد، سرمایه گذاران فرشته و سرمایه گذاران خطر پذیر از جمله مهم ترین حامیان استارتاپ ها هستند. مرکز نوآوری تک مانو در سری مقالات حامیان استارتاپ به بررسی هرکدام از حامیان می‌پردازد. برای مطالعه بیشتر در مورد حامیان استارتاپ ها…
ادامه مطلب